Jaana Kirs

Project Description

Kõrgharidus: infotehnoloogia alused, Narva Kutseõppekeskus.
Täienduskoolitus: mikrokontrollerid ja praktiline robotika, Tallinna Tehnikaülikool.
Töökogemus arvutikastuse õpetajana üle 8 aastat.